مطالب

آشنايي با صفحه اصلي در Flash

آشنايي با صفحه اصلي در Flashآشنايي با ابزارها :

ابزارهاي flash به چهار دسته تقسيم مي شوند :
1- Drawing Selection (ابزارهاي رسم)
2- View Selection (ابزرهاي نمايش)
3- Color Selection(رنگها)
4- Option

Line Tool :

اين ابزار براي رسم خطوط آزاد استفاده مي شود ، كليد گرم آن (N) مي باشد .
نكته : هر كدام از ابزارهاي اين نرم افزار داراي Option , Properties خاص خود مي باشند . البته بعضي ابزارها ممكن است Option يا properties را نداشته باشند .
ابزار line Tool ، فقط Properties دارد ، كه در زير به شرح آن مي پردازيم :

 Stroke Color : براي تغيير رنگ خط رسم شده ، از اين ابزار استفاده مي شود . رنگهاي موجود در اين Pallet ،رنگهاي تحت وب اند كه به صورت RGB (حدود 216 رنگ) بوده ، و نسبت به رنگهاي CMYK محدوديت دارند .
Stroke Style :به كمك اين گزينه مي توان ضخامت خط رسم شده را مشخص كرد . اعدادي كه مي توان در اين جعبه وارد كرد بين1/0 تا 10 است . براي تغيير اين عدد مي توانيم عدد مورد نظرمان را وارد كنيم يا از لغزنده كنار جعبه استفاده كنيم .
Custom : در اين گزينه تمام آيتم هاي Line قرار دارد . با زدن اين كليد پنجره Stroke Style باز مي شود ، كه گزينه هاي آن به شرح زير است :

 Type : نوع خط مورد نظر را انتخاب مي كنيد .( كه البته در اين قسمت نيز متناسب با نوع خطي كه انتخاب مي كنيد ، باز هم مي توانيد تنظيمات ظريفتري را بر روي كار خود انجام دهيد ، كه اين مساله از توانمنديهاي نرم افزار Flash است. )

Sharp Corners : اين گزينه براي پر كردن فضاهاي خالي در زاويه هاي ايجاد شده در شكل خطوط است . (در واقع انتخاب اين گزينه باعث مي شود كه گوشه هاي خط به هم بسته شوند.)

 

محل قرارگیری:
DMC Firewall is a Joomla Security extension!
Our website is protected by DMC Firewall!