مطالب

آشنايي با انواع فايلهاي Flash

فايلهاي Flash با سه نوع پسوند قابل ذخيره سازي است :

1-fla
2-swf
3-exe

1- پسوند fla

هنگام ذخيره سازي يك فايل در Flash ، به طور اتوماتيك فايل با پسوند fla ذخيره مي شود. از خصوصيات اين پسوند اين است كه صرفاً در محيط نرم افزار قابل باز شدن و ويرايش است . يعني اينكه اگر فايل مورد نظر ما نياز به ويرايش داشته باشد ، تنها بايد با پسوند fla ذخيره سازي گردد .
آيكون فايلهاي fla را به اين شكل مي توانيد بشناسيد .
 


2- پسوند swf

اين پسوند حاصل اجراي فايل fla مي باشد ، و بطور خودكار يك بار پس از اجراي فايل fla در كنار اين پسوند (در همان مسير) ساخته مي شود . اين فايل كه حجمي به مراتب كمتر از فايل fla داشته ، قابليت اجرا توسط برنامة Flash Player را دارد .

نكته : براي ايجادپسوند swf بايد قبلاً فايل را به شكل fla ذخيره كرده باشيد .

نكته :در گذشته براي پويا نمايي از برنامه Shock Wave Flash استفاده مي شده است . پسوند swf از اين برنامه گرفته شده است .

آيكون فايلهاي swf را به اين شكل مي توانيد بشناسيد .

 

3- پسوند exe

اين پسوند كه از فايلي با پسوند swf ساخته مي شود، بدون نياز به نرم افزار Flash و همچنين Flash Player قابل اجرا است . البته بايد توجه داشت كه حجم اين فايل بيشتر از بقيه پسوندهاي ديگر Flash بوده و استفاده چنداني بر روي وب ندارد .
براي ايجاد كردن اين فايل حتما بايد از نسخه swf فايل استفاده كرد ضمن اينكه مسير اجراي آن از منوي File گزينه ي Creat Projector و سپس swf مي باشد .

نكته : براي استفاده بر روي وب حتماً بايد از نسخه swf فايل استفاده كنيم .

آيكون فايلهاي exe را به اين شكل مي توانيد بشناسيد .

محل قرارگیری:
DMC Firewall is a Joomla Security extension!
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd