دو آزمون سراسری دکتری در سال 90

معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری دو آزمون سراسری دکتری در سال 90 خبر داد و گفت: دومین آزمون دکتری نیمه متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور در آذر ماه سال 1390 برگزار خواهد شد.

ابراهیم خدایی با اشاره به برگزاری آزمون دوم نیمه متمرکز دکتری افزود: آذرماه سال آینده دومین آزمون نیمه متمرکز دکتری توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: در واقع سال آینده دو آزمون برگزار می‌شود اما قبول شدگان آزمون‌هایی که در آذر 90 و فرودین 91 برگزار می‌شوند، برای سال تحصیلی 92-91 پذیرش می‌شوند.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور گفت: برای امسال به دلیل تأخیر در تدوین آیین نامه نتوانستیم دو آزمون و دو بار پذیرش داشته باشیم؛ اما برای پذیرش دانشجوی دکتری در سال 92-91 دو بار آزمون برگزار می‌شود.