مدهاي رنگ در Flash

در Flash دو مد رنگي وجود دارد :

1- RGB و 2- HSB

براي دستيابي به اين مدهاي رنگي از منوي Window -> Color Mixer را انتخاب مي كنيم . كه البته اين پنجره در سمت راست صفحة Flash به چشم مي خورد .

مد RGB

مد RGB شامل سه رنگ اصلي Red , Green , Blue است كه از 0 تا 255 محدودة عددي قابل قبول آن است ومي توان با دادن عدد هاي متفاوت به اين سه رنگ ، رنگهاي دلخواه خود را ايجاد كنيم . در مد RGB مي توان 16 ميليون رنگ ساخت . اين مد رنگي معمولاً براي مانيتور و WEB مورد استفاده دارد .

 در پنجره Color Mixer گزينه اي وجود دارد كه حالتهاي مختلف رنگي را در مد RGB در اختيار كاربر قرار مي دهد .
در زير به شرح اين موارد مي پردازيم :

 Solid : اين گزينه رنگهاي مطلق را در اختيار كاربر قرار مي دهد. (هم براي استفاده Fill و هم Stroke)

Liner : اين گزينه براي ساختن Gradient بكار مي رود . البته فقط Gradient هاي خطي را مي توان ايجاد كرد. در اين حالت در Color Mixer Panel نواري ظاهر ميشود كه به طور پيش فرض دو رنگ را در خود دارد. با كليك بر روي اين نوار مي توانيد علامتهاي مخصوص نشان دادن رنگ را روي آن فعال كرده و براي هر كدام از اين نشانه ها رنگي در نظر بگيريد.

 نكته : حداكثر تعداد رنگي كه در اين قسمت مي توان اضافه نمود 8 رنگ و حداقل 2 رنگ مي باشد و براي حذف هركدام از اين رنگها كافي است نشانة مورد نظر را به خارج از Panel بكشيد .
ترتيب قرار گرفتن طيف خطي در شكل رسم شده ، عيناً مانند انتخابي است كه خودمان در نوار مذكور انجام داده ايم .

Radial : از گزينه براي ساخت طيف هاي شعاعي استفاده مي شود . در اين حالت رنگي كه در سمت چپ نوار ساخته شده در مركز شكل قرار مي گيرد .

Bitmap : در اين حالت مي توان شكل را با تصاويري كه در كنار هم چيده شده اند ، پر كرد . از اين گزينه به علت حجم بالايي كه ايجاد مي كند و نيز انعطاف ناپذير بودن آن در حالتهاي مختلف كمتر استفاده مي شود

 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd