قرينه كردن يك شكل توسط ابزار Transform در فلش

با پايين نگه داشتن كليد Alt و گيره هايي كه در اثر اعمال Transform در وسط اضلاع ايجاد مي شود ، مي توان اقدام به قرينه نمودن شكل كرد .

Fill Transform :

از اين ابزار براي تغيير اندازه و تغيير جهت نور Gradient در اشكال مختلف استفاده مي شود.سوال : تفاوت ابزار Fill Transform براي يك طيف شعاعي و خطي در چيست ؟
در طيف خطي ما اصولاً شعاعي نداريم كه بخواهيم توسط آن جهت نور تغيير بدهيم . بنابراين استفاده ما فقط از طيفهاي شعاعي است .

Properties Arrow Tool :

با دابل كليك بر روي گزينة Size از پنجرة Properties ، پنجرة Document Properties باز مي شود . روش ديگر باز كردن اين پنجره ، كليك كردن بر روي گزينة 12 fps (گزينة Frame rate) در نوار بالاي Stage است .

توضيح پنجرة Document Properties :1- اندازه (Dimensions) در اين گزينه شما مي توانيد طول و عرض صفحه Stage را براي كار خود تنظيم كنيد . اندازه استاندارد صفحه در Flash عدد 550 px * 400 px است . اما اين عدد به صورت دلخواه قابل تغيير است .2- Math اين گزينه مشخص مي كند كه شما مي خواهيد Stage خود را با چه حالتي Match كنيد . در حالت Printer ، Stage با حالت خروجي پرينتر Match مي شود ، در حالت Contents ، تنظيم Stage دقيقاً به محتويات داخل Stage مربوط مي شود و حالت Default حالتي است كه به صورت پيش فرض خود برنامه تنظيم كرده است .3- رنگ زمينه Stage (Background Color) اين گزينه همانطور كه از نام آن مشهود است ، رنگ زمينه Stage را تنظيم مي كند .4- نرخ فريم (Frame Rate) مهمترين گزينه در پنجرة Document Properties ، اين گزينه محسوب مي شود كه توضيحات كاملي را در رابطه با آن خواهيم داشت .تعريف Frame : هر لحظه از نمايش فيلم در يك Frame قرار مي گيرد . واحد سرعت نرخ فريم FPS است ، كه پيش فرض آن عدد 12 مي باشد . (يعني 12 فريم در ثانيه.)
مثلاً اگر تعداد فريم ها 36 باشد ، 3 ثانيه براي نمايش وقت مي گيرد . هرچقدر اين تعداد فريم بيشتر باشد ، با توجه به استاندارد 12 FPS ، سرعت نمايش كندتر مي شود .

سوال : فيلمي با 120 فريم ايجاد شده . اگر زمان نمايش 25 ثانيه طول بكشد ، نرخ فريم را روي چه عددي بايد تنظيم شود ؟
جواب : نرخ فريم را بايد روي عدد 5 تنظيم كرد .

5- واحد اندازه گيري (Ruler Unit)

در اين گزينه شما مي توانيد واحد اندازه گيري خط كش Stage را انتخاب كنيد . اين واحدها شامل: اينچ ، سانتيمتر ، ميليمتر ، پيكسل و مواردي شبيه به اين است .كليد Make Default :

تمام تنظيمات انجام شده در اين پنجره توسط اين كليد به حالت پيش فرض سيستم تبديل مي شود ، بدين صورت كه با مراجعه بعدي به برنامه با همين تنظيمات انجام شده روبرو خواهيد شد .

DMC Firewall is a Joomla Security extension!
Our website is protected by DMC Firewall!