اضافه كردن رنگ ياGradient هاي ساخته شده به Color Swathes

گوشة سمت چپ نوار عنوان Color Mixer يك منوي باز شو وجود دارد ، كه داخل آن گزينة Add Swathes قرار دارد ، آن را باز كرده ، انتخاب مي كنيم تا رنگ طيف مورد نظر به ليست اضافه گردد.
براي حذف يك رنگ يا Gradient از اين ليست كافي است كليد كنترل را پايين نگه داشته و روي رنگ مورد نظر كليك كنيد . در اين حالت مكان نما به شكل قيچي درآمده و رنگ را حذف مي كند .

مد HSB

HSB مخفف سه كلمة Brightness (نور) ، Saturation (غلظت) وHue (رنگ) مي باشد .
بازه هاي عددي كه در اين سه گزينه مي توان استفاده كرد از 0 تا 100 درصد است ، بايد دقت داشته باشيد كه در بين اين سه مورد تنها رنگ Hue است از 0 تا 360 درجه با توجه به دايره مثلثاتي تغيير مي كند .

Free Transform

اين ابزار ، ابزاري است كه براي تغيير اندازه و چرخش استفاده مي شود . البته اين ابزار مي تواند كار قرينه سازي را نيز انجام دهد . با زدن كليدهاي Ctrl + T (يا انتخاب گزينه Transform از منوي Window) مي توانيد به صفحه Panel Transform دستيابي پيدا كنيد ، كه در اختيار داشتن اين صفحه اين امكان را در اختيار كاربر قرار مي دهد كه بتواند تغيير اندازه اشكال را به صورت دقيق و با دادن عددي بين 0 تا 100 درصد تعيين كنيم . اين كار دقت و سرعت تغيير اندازه اشكال را به خوبي تامين مي كند .


در پنجره باز شده در قسمت اول اندازه منحني مشخصي را براي عرض و ارتفاع شكل در نظر مي گيريم كه اگر گزينة Constrain فعال باشد ، اعداد داده شده براي عرض و ارتفاع به يك نسبت داده مي شوند .
Rotate : در اين قسمت با داده عدد 0 تا 360 درجه مي توانيد شكل را بچرخانيد.
Skew : در اين حالت نيز مي توان با دادن درجه براي كشش اضلاع به طور عمودي يا افقي تنظيمات را انجام داد .

نكته : بعد از اعمال كردن اعداد مورد نظر حتماً بايد كليد Enter را بزنيد.

Panel Align : براي تراز كردن شكل در حالت هاي مختلف از اين panel استفاده مي شود .

گزينه هاي Option براي Free Transform شامل :

Rotate : چرخاندن شي ء
Scale : تغيير مقياس ، تغيير اندازه
Distort : كشش شكل از يك گوشه
Envelop : ايجاد لنگرهاي اضافه در گوشه هاي شكل كه به كمك آنها بتوان شكل را از هر
سمتي كه مورد نظرمان است تغيير اندازه دهيد .

Our website is protected by DMC Firewall!
DMC Firewall is a Joomla Security extension!