آموزش قدم به قدم html (تگ های اصلی ( Basic Tags ))

تگ های اصلی ( Basic Tags )

تگ ها ( tags ) اجزا تشکيل دهنده عناصر يا elements های اچتمل هستند و در اين فصل با عناصر و تگ های پايه و مهم:


,
,

....

, ,


آشنا خواهيد شد . يکی از بهترين روش های يادگيری تگ های اچتمل ديدن مثالها و تغيير آنها ميباشد و با کمک اديتور اختصاصی ما و با استفاده از امکانات فارسی نويسی آن به صورت آنلاين ميتوانيد به مطالعه و يادگيری مثالها پرداخته، کدهای اچتمل را تغییر داده و با کليک روی دکمه "نمايش نتايج" به مشاهده نتايج بپردازيد.

 


سر تيترها (Headings)
سر تيترها با کمک تگ های

تا

تعيين ميشوند.

معرف بزرگترين سر تيتر و

معرف کوچکترين سر تيتر است. مرورگر به هنگام نمايش يک سر تيتر بصورت اتوماتيک يک سطر خالی قبل و بعد از هر سر تيتر اضافه خواهد کرد.

This is a heading

This is a heading

This is a heading

This is a heading

This is a heading
This is a heading

پاراگرافها (Paragraphs)
پاراگرافها با کمک تگ

معرفی ميشوند.مرورگر به هنگام نمايش يک پاراگراف بصورت اتوماتيک يک سطر خالی قبل و بعد از آن اضافه خواهد کرد.

This is a paragraph

This is another paragraph


سطر جديد (Line Breaks)

برای رفتن سر سطر جديد از تگ
استفاده ميشود.در اينحالت يک پاراگراف جديد ايجاد نميشود. تگ
از نوع تگ های خالی بوده و دارای تگ انتهائی (مثلا ) نميباشد.

This
is a para
graph with line breaks


کامنت ها در اچتمل (Comments)

برای نوشتن شرح و توضيحات در مورد کدهای اچتمل بايد از تگ خاصی استفاده کنيد. برای اينکار بايد متن و شرحتان را درون علائم قرار دهيد. مرور تگ های comment را در نظر نگرفته و محتوی آنها را نمايش نخواهد داد و فقط شرح و توضيحات برای برنامه نويس و ديگر افرادی که احتمالا در آينده با کد اچتمل کار خواهند کرد مفيد خواهد بود. (به محل نويسه "!" توجه کنيد! فقط يکی و آنهم در ابتدا)


چند نکته کاربردی:

توجه داشته باشيد که بدليل وجود مرورگرهای متفاوت (اکسپلورر، نت اسکيپ، ..) و به دليل تفاوت دقت نمايش صفحه نمايش کامپيوترها، صفحات اچتمل با اندکی تفاوت در حالتهای مختلف نمايش داده ميشوند و هميشه سعی کنيد که صفحاتتان را نه تنها با اکسپلورر که معروفترين مرورگر است بلکه با نت اسکيپ و حتی مرورگرهای کامپيوترهای مکينتاش چک کرده و همچنين در دقت های نمايش 800x600 و 1024X768 آن را امتحان کنيد.

از نظر فاصله و سطر بندی، متنی که در صفحه اديتورتان تايپ ميکنيد با چيزی که مرورگر نمايش خواهد داد متفاوت خواهد بود.هميشه به ياد داشته باشيد که فاصله های اضافی (space) و خطهای خالی متن در صفحه اديتور توسط مرورگر در نظر گرفته نشده و نمايش داده نخواهد شد.

برای نمايش بيش از يک فاصله خالی بايد از نويسها يا ترکيب کاراکتری خاصی (None Breaking Space) استفاده کنيد.

فاصله های اضافی بين کلمات در يک متن اچتمل توسط مرورگرها ديده نخواهد شد و در نمايش هميشه تبديل به يک فاصله (space) خواهد شد. در ضمن يک خط خالی در متن اديتور بصورت يک فاصله يا space نمايش داده خواهد شد.

Start TagPurposeکاربرد
  Defines a html document نشان شروع متن اچتمل
  Defines the document's body تعيين بدنه و قسمت اصلی صفحه اچتمل

-

Defines heading 1 to heading 6 تعريف سر تيترهای h1 تا h6

 

Defines a paragraph تعريف پاراگراف

Inserts a single line break رفتن سر خط جديد

Defines a horizontal rule نمايش خط افقی
  Defines a comment in the HTML source code نوشتن شرح و comment
Our website is protected by DMC Firewall!
Our website is protected by DMC Firewall!