کارگاه شبکه های کامپیوتری

هدف: کارگاه عملی شناخت شبکه های کامپیوتری

  مشخصات درس:  1 واحدی (1 واحد عملی)

رئوس مطالب و ریز محتوی آموزشی  :

 • شناخت انواع شبکه ها
 • آشنایی با تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه
 •  مروری بر پروتکل IP
 • کلاس های آدرس، ماسک شبکه، زیرشبکه ها
 • CIDR
 • کار عملی با شبکه های workgroup
  • تنظیمات شبکه: IP, Mask, ...
  • آشنایی با NetMeeting
  • آشنایی با برخی دستورات شبکه در command prompt
  • آشنایی با Remote Desktop Connection
  • ویزارد راه اندازی شبکه
  • ویزارد راه اندازی ارتباط اینترنت
  • راه اندازی ADSL
  • راه اندازی شبکه های بی سیم
 • نصب ویندوز سرور 2003
 • راه اندازی شبکه های دومین
 • نصب، راه اندازی و پیکره بندی DHCP
  • راه اندازی Scope
  • راه اندازی SuperScope
 • نصب، راه اندازی و پیکره بندی DNS
  • Forward Zone
  • Reverse Zone
 • نصب، راه اندازی و پیکره بندی اکتیو دایرکتوری (دومین کنترلر)
  • آشنایی با Tree, Forest, Domain, Site, Organization Unit
  • کار با Group Policy

منابع آموزشی: شبکه های کامپیوتری نوشته تننباوم 

بارم بندی: 15 نمره تحقیق (شامل کار عملی 7 و ارائه شفاهی 5 و کتبی 3 ) - 5 نمره امتحان پایان ترم

تحقیق های قابل انجام : (همه موضوعات شامل دو قسمت توضیحات تئوری موضوع و نصب و پیکره بندی عملی نرم افزار مربوطه)
DNS, W2003S, W2008S, DHCP, Active Directory, FTP, VPN, RRAS, ISA Server, IIS, Apache, Lite Speed, Virtual Machine, Exchange Server, DSL, Router & Algorithms, Firewall, Proxy Server, NAT, SMTP, WIMAX, Acess Point & Wireless, Remote connections

Our website is protected by DMC Firewall!
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd