شبکه های کامپیوتری

هدف: آشنایی با اصول شبکه های کامپیوتری

  مشخصات درس:  2واحدی (2 واحد نظری )

رئوس مطالب و ریز محتوی آموزشی  :

 • آشنایی با محیط های مختلف انتقال داده ها
 • آشنایی با تکنولوژی های انتقال داده ها
 • شناخت مدل شبکه و اصول لایه ها
 • مدل OSI و TCP/IP و ATM و ...
 • لایه فیزیکی
 • لایه پیوند داده ها
 • لایه شبکه (اینترنت)
 • لایه حمل (انتقال)
 • شبکه LAN
 • شبکه TCP/IP
 • شبکه اینترنت

منابع آموزشی: شبکه های کامپیوتری نوشته تننباوم 

بارم بندی: 17 نمره کتبی (امتحان پایان ترم، میان ترم و کوئیز های کلاسی)  - 3 نمره ارائه تحقیق با موضوعات شبکه

تحقیق های قابل انجام :
Adhoc, DNS, MCSE, FTP, SSL, SSH, IPSec, MAC, CSMA-CA, CSMA-CD, Token Ring, Token Bus, Ethernet, FDDI, HIPPI, GSM, GPRS, CDMA, Tooneling, ATM, AAL, APF Firewall, SNMP, Encryption, DES, IDEA, RSA, Authorization, Digital signature, SHA, Routing Algorithms

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!
Our website is protected by DMC Firewall!