شبکه های کامپیوتری

هدف: آشنایی با اصول شبکه های کامپیوتری

  مشخصات درس:  2واحدی (2 واحد نظری )

رئوس مطالب و ریز محتوی آموزشی  :

 • آشنایی با محیط های مختلف انتقال داده ها
 • آشنایی با تکنولوژی های انتقال داده ها
 • شناخت مدل شبکه و اصول لایه ها
 • مدل OSI و TCP/IP و ATM و ...
 • لایه فیزیکی
 • لایه پیوند داده ها
 • لایه شبکه (اینترنت)
 • لایه حمل (انتقال)
 • شبکه LAN
 • شبکه TCP/IP
 • شبکه اینترنت

منابع آموزشی: شبکه های کامپیوتری نوشته تننباوم 

بارم بندی: 17 نمره کتبی (امتحان پایان ترم، میان ترم و کوئیز های کلاسی)  - 3 نمره ارائه تحقیق با موضوعات شبکه

تحقیق های قابل انجام :
Adhoc, DNS, MCSE, FTP, SSL, SSH, IPSec, MAC, CSMA-CA, CSMA-CD, Token Ring, Token Bus, Ethernet, FDDI, HIPPI, GSM, GPRS, CDMA, Tooneling, ATM, AAL, APF Firewall, SNMP, Encryption, DES, IDEA, RSA, Authorization, Digital signature, SHA, Routing Algorithms

 

Our website is protected by DMC Firewall!
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd