لايه ها در فلش

 از منوي Window مي توان panel لايه ها را آشكار يا پنهان كرد . Panel لايه جزئي از Panel ،Time Line است . در گوشه سمت چپ Time Line ، گزينه هايي وجود دارد كه مي توان به كمك آنها اقدام به انتخاب لايه ، ايجاد و يا حذف لايه نمود .
 

ضرورت استفاده از لايه ها :

لايه ها به ما اين امكان را مي دهند كه اشكال و حركات ايجاد شده را به صورت تفكيكي كنترل و نظارت كنيم . وقتي هر شكل در لايه مربوط به خود وجود داشته باشد ، كاربر اين امكان را دارد كه به راحتي اشكال را ويرايش كرده و هر كدام را در هرجايي كه مد نظرش قرار دارد به راحتي تنظيم كرده و حركات آنها را كنترل و پردازش كند . در اين حالت براي ويرايش مثلا يك شكل كوچك ، كاربر مجبور به تغيير تمام موضوع نبوده و تنها با يك دستور ساده مي تواند شكل مورد نظرش را ويرايش كند .
لايه ها هيچ ضخامتي نداشته ، حجم زيادي اشغال نمي كنند . بنابراين كاربر مي تواند هر تعداد لايه اي كه نياز داشت ، ايجاد كرده و با لايه هاي مختلف كار كند . لايه ها به طور پيش فرض با نام Layer 1,2, … نامگذاري مي شوند ، اما امكان تغيير نام لايه به نام دلخواه و متناسب با موضوع، وجود دارد . امكان كپي گرفتن از لايه ها نيز در موارد خاص وجود دارد .

اجزاي Panel Layer :

نكته : لاية فعال لايه اي است كه آيكون مداد در كنار آن مشاهده مي شود .

(Show/Hide all Layer ) آيكون چشم :

از اين آيكون براي مخفي كردن لايه ها استفاده مي شود .

(Lock / Unlock all layer)آيكون قفل :

در حالت عادي آيكون قفل خاموش مي باشد و در صورت روشن كردن آن ، لايه مذكور قفل مي شود . يعني امكان انجام هرگونه عملياتي را برروي آن لايه از كاربر مي گيرد.

(Show all layers as outline)گزينه مربع :

توسط اين گزينه مي توان براي هر لايه رنگي را در نظر گرفت ، كه شناسايي هر لايه بر روي Stage توسط اين رنگهاي متمايز آسان گردد.

Insert Layer : براي ايجاد لاية جديد بكار مي رود .

Insert Motion guide : براي ايجاد لاية راهنما بكار مي رود .

Insert Layer Folder : هنگامي كه تعداد لايه ها زياد مي شود ، براي دسته بندي كردن آنها بهتر است توسط اين گزينه يك Folder ساخته شود و لايه ها درون Folder قرار گيرد .

Recycle bin : براي حذف لايه از اين گزينه استفاده مي شود